Bu sayfa Özel Yüzyıl Işıl Okulları, Bilgi İşlem Eğitim Birimi tarafından hazırlanmıştır.                                 ÇİZELGE

DÖNEM

SAVAŞ

NEDEN

SONUÇ

Osman Bey

(1302) Koyunhisar Savaşı   
(Osmanlı X Bizans)

Osman Bey'in toprak kazanmak istemesi

Bizans yenildi.  
İznik, İzmit, Bursa'nın alınması kolaylaştı.  
Bizans ile yapılan ilk savaştır

Orhan Bey (1329)  Maltepe Savaşı 
(Osmanlı  X  Bizans)
Osmanlıların toprak kazanması 
Bizans'ın fetihleri durdurmak istemesi

İznik, İzmit alındı.  
 

I. Murat (1364)  Sırp Sındığı Savaşı  
(Osmanlı  X  Haçlı)  

(1371)  Çirmen Savaşı  
(Osmanlı   X  Haçlı)  
   

(1389)  I. Kosova Savaşı  
  
 

Edirne'nin alınması  
Türklerin Rumeliye yerleşmesi  
   

Türklerin ilerleyişini durdurmak  

 

Sofya, Niş, Manastır'ın Türkler tarafından alınması  
 

Trakya Osmanlı egemenliğine girdi.  
  
   

Türkler Balkanlara yerleşti.  

 

Osmanlıların Balkanlara yerleşmesini sağladı.  
  
 

Yıldırım Bayezit (1396)  Niğbolu Savaşı
  
   

(1402)  Ankara Savaşı

 

Türklerin Balkanlarda ilerlemesi  
   

 

Timur'un Anadolu'ya egemen olmak istemesi  
  
 

Türklerin Rumeli'den çıkartılmasının imkansız olduğu anlaşıldı.  

Balkanlarda Türk ilerleyişi durdu.  
İstanbul'un alınması gecikti.  
Anadolu Türk Birliği bozuldu.  
Osmanlı Devleti zayıfladı.

II. Murat Varna Savaşı  

II. Kosova Savaşı

II. Mehmet'in padişah olması  
Papa'n
ın çağrısı  

Varna yenilgisini telafi etmek

Balkanlarda Türk egemenliği yeniden sağlandı.  

Türkler Balkanlara kesin olarak yerleşti.