Make your own free website on Tripod.com

SOSYAL BİLGİLER "TÜRKİYEMİZ" KONUSU
"YURDUMUZDA EKONOMİK HAYAT"

bölümü ile ilgili Test'e Hoşgeldiniz !

Aşağıdaki sorulardan en az 7 tanesini doğru yaparsanız güzel bir sürpriz sizi bekliyor. Kaçırmamanızı öneririz...

Başarılar dileriz...

Sorular Özel Yüzyıl Işıl İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni  Soner Başbuğ tarafından hazırlanmıştır.


1.   Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde yurdumuzda tarımın gelişmesine öncülük eden kuruluşlardan değildir ?

Toprak Mahsulleri Ofisi
Etibank
Ziraat Bankası
Tarım Kredi Kooperatifleri

2. Devletimizin tarım alanındaki gelişmeleri desteklemek amacı ile bugüne kadar hazırlayıp uyguladığı en büyük proje aşağıdakilerden hangisidir ?

Yurdumuzda çay yetiştiriciliğinin başlatılması
İç Anadolu Bölgesi'nin sulanması
Şeker fabrikalarının kurulması
Güneydoğu Anadolu Projesi

3. Topraklarımızın %35'ini çayır ve meralar kaplar.

Çayır ve meraların azalması aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler ?

Madencilik
Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
Seracılık
Hayvancılık

4. Tarlalarımızda yetiştirilen tahılların çoktan - aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

İç ve dış göçlere sebep olması
Eğitim, sağlık, beslenme yetersizliği
Barınma, iş bulma, ulaşım güçlüğü
Yurt savunmasının yapılamaması

5. Aşağıdakilerden hangisi hem bir hayvan yemi, hem de bira sanayisinin ham maddesi olarak kullanılır ?

Mısır
Üzüm
Arpa
Ayçiçeği

6. Aşağıda bazı tarım ürünlerimiz en çok yetiştirildikleri bölgelerle birlikte verilmiştir.

Hangi seçenekte verilenlerin hepsi doğrudur ?

         Karadeniz                 İç Anadolu                 Akdeniz     

Buğday                            Mısır                            Pirinç
Pirinç                               Buğday                        Mısır
Mısır                                Buğday                        Pirinç
Pirinç                               Mısır                            Buğday

7. Yurdumuzda, aşağıda verilen sanayi bitkilerinden hangisinin ekimi ve dikimi daha yaygındır?

Şeker pancarı
Çay
Zeytin
Pamuk

8. Türkiye, aşağıdakilerden hangisinin üretiminde Dünya'da başta gelen ülkeler arasında yer alır ?

Çay
Zeytinyağı
Keten - Kenevir
Anason

9. Yurdumuzun aşağıda verilen bölgelerinden hangisinde koyun ve tiftik keçisi en çok yetiştirilir ?

Marmara
Karadeniz
Ege
İç Anadolu

10. Yurdumuzda büyük baş hayvan yetiştirmeye en elverişli yöre hangi seçenekte belirtilmiştir?

Batı - Karadeniz
Erzurum - Kars Platosu
İç Ege
Trakya