Make your own free website on Tripod.com

OSMANLI DEVLETİ / KURULUŞ DÖNEMİ

II. SEVİYE TEST

anim_pulsarbl.gif (880 bytes)Aşağıdaki sorulardan en az 7 tanesini doğru yaparsanız bir sonraki bölüme geçebilirsiniz...

Başarılar dileriz...

Sorular Özel Yüzyıl Işıl İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni  Soner Başbuğ tarafından hazırlanmıştır.


1.   I. Edirne-Segedin Antlaşması

       II. II.Kosova Savaşı

      III. Ankara Savaşı

      IV. Fetret Devri

Yukarıdaki olayların tarih sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

I - II - III - IV
II - III- IV- I
III- IV- I - II
IV - III- I - II

2. II.Mehmet'in gençliğinden ve tecrübesizliğinden yararlanmak isteyen Macar kralı Edirne-Segedin Antlaşmasını bozdu. Papanın çağrısı ile bir haçlı ordusu hazırlandı.

Bunun üzerine başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir ?

Varna
II. Kosova
Nigbolu
Çirmen

3. Aşağıda verilen Türk beyliklerinden hangisi kuruluş döneminde Osmanlı Beyliği'ne komşu değildi?

Candaroğulları
Karasioğulları
Germiyanoğulları
Aydınoğulları

4. Osmanlıların Balkanlara geçisinde, aşağıda verilenlerden hangisi bu geçişi hızlandıran nedenler arasında yer almaz ?

Balkan toplumları arasındaki inanaç ayrılıkları
Devletler arasında siyasi ve sosyal birlik olmayışı
Osmanlılara karşı haçlı orduları hazırlamaları
Beylik ve prensliklerin kendi aralarındaki mücadeleleri

5. I. Balıkesir, Bergama ve Çanakkale yöresinde kuruldu.

    II. Orhan Bey döneminde Osmanlılara bağlandı.

Yukarıda sözü edilen Anadolu Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir ?

Germiyanoğulları
Candaroğulları
Saruhanoğulları
Karasioğulları

6. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nde uçlarda (sınır) bulunanların görevleri arasında yer almaz ?

Devletin iç güvenliğini sağlamak
Komşu ülkelere akınlar yapmak
Saldırılara karşı ülke ve devletin güvenliğini korumak
Fetihlerde bulunmak

7. Osmanlı Beyliği'nin büyük bir devlet haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir ?

Devletin başına ileri görüşlü cesur kişilerin geçmesi
Anadolu Selçuklu ve Moğol egemenliğinin zayıflaması
Beyliğin kuruluş yerinin önemli yararlar sağlaması
Başlangıçta Bizans ile savaşarak Türklerin desteğini alması

8. Kayıların bir bölümü Anadolu Selçuklu hükümdarı......................zamanında Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirildiler.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakelerden hangisi gelmelidir ?

Alp Arslan
I. Alaeddin Keykubat
I. Kılıç Arslan
II. Gıyaseddin Keyhüsrev

9. Aşağıda verilen olayların hangisi I. Kosova Savaşı'nın nedenidir ?

Edirne'nin alınması
Sofya, Niş ve Manastır'ın alınması
İznik, İzmit ve Bursa'nın alınması
Gelibolu, Bolayır, Tekirdağ ve Çorlu'nun alınması

10. Osmanlılar kuruluş döneminde Rumeli'de kısa zamanda geniş topraklara sahip oldular.

Aşağıda verilenlerden hangisi Türklerin Rumeli'deki ilerleyişlerini hızlandıran nedenlerden değildir ?

Çimpe Kalesi'nin alınması
Karesioğulları Beyliği'nin alınması
Türkler'in adil yönetiminden halkın memnun olması
Süleyman Paşa ve Orhan Beyin ölümü ile I.Murat'ın başa geçmesi