Make your own free website on Tripod.com

SOSYAL BİLGİLER "TÜRKİYEMİZ" KONUSU
"YURDUMUZDA NÜFUS"

I. Seviye Test'e Hoşgeldiniz !

Aşağıdaki sorulardan en az 7 tanesini doğru yaparsanız güzel bir sürpriz sizi bekliyor. Kaçırmamanızı öneririz...

Başarılar dileriz...

Sorular Özel Yüzyıl Işıl İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni  Soner Başbuğ tarafından hazırlanmıştır.


1.   Yurdumuzda yapılan ilk ve son nüfus sayımları hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

1935 - 1990
1927 - 1995
1927 - 1997
1923 - 1990

2. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda nüfus sayımlarının yapılış nedenlerinden değildir ?

Yurdumuz insan sayısını yaş ve cinsiyetine göre belirlemek
İnsanların okur - yazar olma durumlarını belirlemek
Çalışan ve çalışmayan nüfusu ve medeni durumunu belirlemek
Yurdumuza dışarıdan gelecek göçmenlere yer bulmak

3. Yurdumuzda yapılan nüfus sayımları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından değerlendirilir ?

Devlet İstatistik Enstitüsü
Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı
Devlet Planlama Teşkilatı

4. Aşağıda verilenlerden hangisi yurdumuzda hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunlardan değildir ?

İç ve dış göçlere sebep olması
Eğitim, sağlık, beslenme yetersizliği
Barınma, iş bulma, ulaşım güçlüğü
Yurt savunmasının yapılamaması

5.       I. Hatay'ın anavatana katılması
II. Doğumların ölümlerden fazla olması
        III. 1927 yılından sonra yurdumuza yapılan göçler

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yurumuzda nüfusun sürekli artış nedenidir ?

I - II
Yalnız II
II - III
I - II - III

6. I. Savaşların olmaması

   II. Tıp alanlarındaki gelişmeler

Yukarıda verilenler öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur ?

Gecekondu sorunu
Hızlı nüfus artışı
Köyden şehirlere göç
Yurt dışına göç

7. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda son nüfus sayımının ortaya çıkardığı bir sonuç değildir?

Nüfusumuzun yarıdan çoğunun köylerde yaşadığı
Nüfusumuzun 62 milyon olduğu
Nüfusu hızlı artan bir ülke olduğumuz
Yurdumuzda genç nüfusunun fazla olduğu

8. Yurdumuzda hangi yıllarda savaş nedeniyle nüfus artışı az olmuştur ?

1927 - 1932
1935 - 1940
1940 - 1945
1950 - 1955

9. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda en az nüfusa sahip olan bölgedir ?

İç Anadolu
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Karadeniz

10. Yurdumuzda en yoğun nüfusa sahip olan bölge Marmara Bölgesidir.

Bunda en az etkili olan neden aşağıdakilerden hangisidir ?

Sanayinin gelişmesi ve iş imkanlarının fazla olması
İklimin yerleşmeye uygun olması
Ulaştırma ve ticaret faaliyetlerinin gelişmesi
Yaz turizminin gelişmesi