Make your own free website on Tripod.com

OSMANLI DEVLETİ / KURULUŞ DÖNEMİ

anim_pulsarbl.gif (880 bytes)Aşağıdaki sorulardan en az 7 tanesini doğru yaparsanız bir sonraki bölüme geçebilirsiniz...

Başarılar dileriz...

Sorular Özel Yüzyıl Işıl İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni  Soner Başbuğ tarafından hazırlanmıştır.


1.   I. Sultan ünvanını ilk defa kullandı.

       II. Devlet teşkilatını ve divanı kurdu.

      III. Yaya ve atlılardan oluşan düzenli ordu kurdu.

Yukarıda sözü edilen Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir ?

I. Murat
Osman Bey
Orhan Bey
I. Bayezit

2. Osmanlıların I. Murat döneminde para, kız alıp verme ve savaş yollarıyla toprak kazanması en çok hangi Anadolu Türk beyliğini rahatsız etti ?

Karamanoğulları
Dulkadiroğulları
Karasioğulları
Germiyanoğulları

3. Aşağıda verilenlerden hangileri Çelebi Mehmet dönemi olayları arasında yer almaz ?

Varna savaşının yapılması
Macaristan üzerine akınlar yapılması
Venediklilerle deniz savaşı yapılması
Eflak Prensliği'nin vergiye bağlanması

4. I. Osmanlı sınırını ilk defa Tuna ırmağına kadar genişletti.

   II. Bulgar Krallığı'na son verdi.

I. Murat
I. Bayezit
Çelebi Mehmet
II. Mehmet (Fatih)

5. Aşağıda verilen Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde İstanbul kuşatılmadı ?

Fatih Sultan Mehmet
II. Murat
Yıldırım Bayezit
Çelebi Mehmet

6. I. II. Murat

  II. Çelebi Mehmet

III. II. Mehmet

IV. Yıldırım Bayezit

Yukarıda verilen Osmanlı padişahlarından hangi seçenekte verilenler iki defa Osmanlı tahtına geçtiler ?

I - II
I - III
II - III
II - IV

7. Karamanoğulları Beyliği'ne son veren Osmanlı padişahları hangi seçenekte eşleştirilmiştir ?

Yıldırım Bayezit - II. Murat
Orhan Bey - II. Mehmet
Yıldırım Bayezit - II. Mehmet
Çelebi Mehmet - II. Bayezit

8. Aşağıda verilenlerden hangisi Ankara Savaşı'nın sebepleri arasında yer almaz ?

Yıldırım Bayzit'in Iran'ı almak istemesi
Timur'dan kaçan hükümdarların Yıldırım Bayezit'e sığınması
Anadolu Türk beylerinin Timur'a sığınması
Timur'un Anadolu'ya egemen olmak istemesi

9. I. Varna Savaşı

  II. Ankara Savaşı

III. II. Kosova Savaşı

IV. Çirmen Savaşı

Yukarıda verilenlerden hangileri haçlı savaşı özelliği taşır ?

I - II - III
I - III - IV
I - II - IV
II - III - IV

10. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi hangi yüzyılları kapsar ?

13.yy'ın tamamı ve 14.yy'ın ilk yarısı
13. ve 14.yy'ın tamamı
14.yy'ın tamamı ve 15.yy'ın ilk yarısı
14. ve 15.yy'ın tamamı