Make your own free website on Tripod.com

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER "TARİH" KONUSU

II. Seviye Test'e Hoşgeldiniz !

Aşağıdaki sorulardan en az 7 tanesini doğru yaparsanız güzel bir sürpriz sizi bekliyor. Kaçırmamanızı öneririz... Tetris oyununu sever misiniz ?!

Başarılar dileriz...

Sorular Özel Yüzyıl Işıl İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni  Soner Başbuğ tarafından hazırlanmıştır.


1.   Aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerinden önce olmuştur ?

Kavimler Göçü
Avrupa Hun Devleti'nin yıkılışı
Kutluk Devleti'nin yıkılışı
Orhun Yazıtları'nın dikilmesi

2. Devlet Adı                                      Olay             
Asya Hun Devleti                      İlk yerleşik yaşama geçilmesi
Göktürkler                                 Türk adı ile kurulan ilk devlet
Kutluk Devleti                            Orhun Yazıtları'nın dikilmesi
Uygurlar                                      Orhun Yazıtları'nın dikilmesi
Avrupa Hun Devleti                   Asya'da kurulan ilk Türk Devleti

Yukarıda verilen Türk devletleri, ilgili olaylarla eşleştirildiğinde hangi devlet açıkta kalır ?

Kutluk Devleti
Asya Hun Devleti
Avrupa Hun Devleti
Uygurlar

3. Aşağıda verilen Türk boylarından hangisi Kutluk Devleti'ni yıkan Türk boyları arasında yer almaz?

Uygurlar
Avarlar
Karluklar
Basmiller

4. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinde hükümdara yardımcı olan meclisin adıdır ?

Kurgan
Yuğ
Katun
Kurultay

5. Orhun Yazıtları'nın yazarı olarak bilinen Türk edebiyatçısı kimdir ?

Mete Han
Tonyukuk
Bilge Kağan
Yuluğ Tigin

6. Hangi seçenekte Hitit Devleti'nin kurulduğu bölge doğru verilmiştir ?

Kızılırmak kıvrımı
Gediz - Menderes arası
Van Gölü çevresi
Sakarya dolayları

7. I. İyonya - Tuşpa
    II. Hitit - Hattuşaş
   III. Lidya - Sard
    IV. Frigya - Gordiyon

Yukarıda verilen Anadolu'da İlk Çağ'da kurulan devlet - başkent eşlemelerinden hangisi yanlıştır ?

I.
II.
III.
IV.

8. I. Göktürk alfabesi
   II. Çivi Yazısı
  III. Hiyeroglif yazısı
   IV. Uygur alfabesi

Hititler yukarıda verilen yazı türlerinden hangilerini kullandılar  ?

I - II
II - III
II - IV
III - IV

9. Paranın bulunması ve Kral Yolu'nun yapılması hangi Anadolu uygarlığı döneminde oldu ?

Hitit Devleti
Frigya Devleti
Lidya Devleti
Urartu Devleti

10. İyon şehir devletleri döneminde şehirleri yöneten valilere ne ad verilirdi ?

Tiran
Pankuş
Tavanna
Höyük