Make your own free website on Tripod.com

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER "TARİH" KONUSU

Aşağıdaki sorulardan en az 7 tanesini doğru yaparsanız güzel bir sürpriz sizi bekliyor. Kaçırmamanızı öneririz... Sonrada bir üst seviye test'e geçebilirsiniz...Orada da bir sürprizimiz var tabiki !!...

Başarılar dileriz...

Sorular Özel Yüzyıl Işıl İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni  Soner Başbuğ tarafından hazırlanmıştır.


1.   Aşağıda yüzyıl ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir ?

Elli yıla yarım yüzyıl denir.
Yüz tane yıla yüzyıl denir.
Yüz yılda beş tane çeyrek yüzyıl vardır.
Milattan sonraki yıllar zamanımıza yaklaştıkça büyür.

2. 744 Uygur Devleti'nin yıkılış tarihi hangi yüzyılın kaçıncı yarısıdır ?

8.yüzyılın 1.yarısı
7.yüzyılın 1.yarısı
6.yüzyılın 1.yarısı
8.yüzyılın 2.yarısı

3. Aşağıda bilgilerden hangisi Hicri takvimle Miladi takvim için doğru değildir ?

Başlangıçları farklıdır.
Yılların süresi farklıdır.
Başlangıç yılları arasında 622 yıllık fark vardır.
Her iki takvimin bir yılı arasında 13 günlük fark vardır.

4. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde insanlar ilk kez kendilerine barınacak ev yapmaya başladılar ?

Yontma Taş Devri
Maden Devri
Cilalı Taş Devri
Tunç Devri

5. I.Orta Çağ
   II.Yakın Çağ
  III.Yeni Çağ
  IV.İlk Çağ
Kavimler Göçü (M.S. 375) yukarıda verilen çağlardan hangilerinin başlaması ve bitişi ile ilgilidir ?

I. ve II.
I. ve IV.
II. ve III.
III. ve IV.

6. Anadolu'da hangi buluntu, Yontma Taş Çağı'nda Anadolu'da insan yaşadığının kanıtıdır ?

Truva harabeleri
Çatalhöyük buluntuları
Alacahöyük buluntuları
Karain Mağarası

7. Aşağıdakilerden hangisi yazılı belgedir ?

Ergenekon Destanı
Hitit Tanrı Heykeli
Karain Mağarası
Efes Antik Tiyatrosu

8. Aşağıda verilenlerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin en önemli nedenidir ?

Atın evcilleştirilmesi
Türk beylerinin macera hevesleri
Ekonomik sıkıntılar
Tekerleğin bulunması

9. Aşağıda verilen Orta Asya Türk devletlerinde devlet hükümdar eşlemelirden hangisi doğru değildir ?

Kutluk Devleti - Bilge Kağan
Uygur Devleti - Teoman
Asya Hun Devleti  - Mete Han
Göktürk Devleti - Bumin Kağan

10. Ergenekon Destanı ile aşağıda verilen olaylardan hangisi arasında ilişki vardır ?

Mete Han'ın yaşamı
Kutluk Devleti'nin kuruluşu
Orhun Yazıtları
Göktürk Devleti'nin kuruluşu