Make your own free website on Tripod.com

İLK ÇAĞDA ANADOLU'DA KURULAN DEVLETLERDE

KÜLTÜR ve UYGARLIK

Mezopotamya Uygarlığı

Mezopotamya, Fırat Dicle ırmakları arasında kalan verimli ovalardır . İlk şehir devletleri burada kuruldu ilk uygarlık Sümer Uygarlığı’dır . Sümerler ilk yazıyı buldular ,ilk kanunlarıda yaptılar . Mezopotamya’da Sümer uygarlığından sonra Akad , Elam , Babil , Asur uygarlıları kuruldu.

Mısır Uygarlığı

Afrika kıtasının Anadolu’ya en yakın kuzeydoğusunda Nil nehrinin suladığı bölgede gelişen uygarlıktır . Hükümdarlarına Firavun denirdi . Öldükten sonra dirileceklerine inandıkları için ölülerini mumyalayıp gömdüler . Kralları için Piramit denen mezarlar yaptılar . Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullandılar.

 

Anadolu’ya Egemen olan Toplumlar

Anadolu Hitit , Frigya ve Lidya uygarlıklarının kurulmasından sonra sıra ile önce İran’dan gelen Perslerin eline geçti böylece Anadolu’da Pers'ler dönemi başladı . Makedonya devleti ‘nin ünlü kralı Büyük İskender M.Ö. 4. Yy ‘da Asya seferine çıktı. Anadolu’yu Perslerden aldı .

 

Roma Uygarlığı

Roma uygarlığı bugünkü İtalya merkez olmak üzere M.Ö. 753 te kuruldu . Romalılar daha sonra Kuzey Afrika , İspanya , Galya ( bugünkü Fransa ) , Mısır , Yunanistan , Anadolu ve Suriye’yi de topraklarına katarak bütün Akdeniz çevresine sahip oldular .

Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu Roma ( Bizans ) ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrıldı . Batı Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü sonunda 476'da yıkıldı . Türkler Büyük Selçuklu Devletinin kuruluş dönemlerinde yeni yurt arayışı içinde Anadolu’ya akınlar yaptılar 1071 Malazgirt savaşı Türkler’e Anadolunun kapılarını açtı . Osmanlı Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u aldı .