Make your own free website on Tripod.com

TAKVİM ve ÇEŞİTLERİ

Miladi Takvim

Milat doğum anlamına gelir . Bu takvimde Hz. İsa ‘ nın doğumundan 7 gün sonraki 1 Ocak başlangıç olarak kabul edilir . Miladi takvimde güneş yılı esas alınır . Güneş Yılı Dünya ‘nın Güneş etrafında bir tam dönüşü için geçen süredir . Bu süre 365 gün 6 saattir . Miladi takvimde Hz. İsa’nın doğumu başlangıç ( 0 = sıfır ) kabul edilir . Olaylar tarihlendirilirken takvimin başlangıcına göre milattan önce ( M.Ö. = İ. Ö. ), milattan sonra ( M. S. = İ. S. ) kısaltmaları ile birbirinden ayrılır ve gösterilir .

Hicri Takvim

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Mekke ‘ den Medine’ ye göç ettiği gün bu takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir . Hicret göç anlamına gelir . Hz. Muhammed miladi 622 yılında Mekke ‘ den Medine ‘ ye göç etti ( 16 Temmuz 622 ) . Bu takvimde bir yıl 12 Ay dır . Ancak Hicri takvimde Ay Yılı kullanılır . Ay yılı , Ay’ın Dünya’nın çevresinde 12 kez dömesi için geçen zamandır . Hicri takvimde aylar 29 ile 30 gündür .