Make your own free website on Tripod.com

TARİHİN KONUSU

      İnsanların geçmişi öğrenme istekleri tarih biliminin doğmasına neden olmuştur . Tarih bilimi insan topluluklarının yaşayışlarını , mücadelelerini , siyasi olaylarını , kültür ve uygarlıklarını inceler. Zamanımızda kullandığımız herşeyin başlangıcı eski insanlatın buluşlarına , yaptıklarına ve birikimlerine dayanır .

      Tarih bu olayları incelerken sebep sonuç ilişkileri üzerinde durur. Olayları ilişkilendirir . Olayın geçtiği yeri ve zamanı belirler. Olayları belgelere dayalı olarak anlatır .   Belgeler ; yazılı ve yazısız belge olarak ikiye ayrılır .  Tarih bizden önce yaşayan insan toplumlarının yaşayışlarını kültür ve uygarlıklarını yer ve zaman göstererek , belgelere dayanarak anlatan bilimdir .

konu1_1.JPG (25407 bytes)
konu1_2.JPG (27334 bytes)

 

 

Tarihe ait bilginin özellikleri şunlardır :

        Zamanın belli olması

        Yerinin belli olması

        Belgelere dayanması

        Doğru olması