Bölüm 6
Make your own free website on Tripod.com

FETRET DEVRİ : (1402-1413)

___________

Ankara Savaşında Yıldırım Bayezit'in Timur'a esir düşüp ölmesi üzerine 5 oğlu arasında taht mücadelesi başladı.
Osmanlı Tarihinde bu döneme Fetret (Karışıklık) Devri denir. Timur'un Anadolu'dan ayrılması ile başlayan ve 11 yıl
süren bu dönem Mehmet Çelebi'nin mücadeleyi kazanması ile sona erdi.

------------------------------------------------------------

Çelebi Mehmet (1.Mehmet) (1413-1451)

Tekrar kurulan Karamanoğulları Beyliği yenilgiye uğratıldı.

Saruhan, Menteşe Beylikleri tekrar ortadan kaldırıldı.

Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı.

Eflak Prensliği vergiye bağlandı.

Macaristan üzerine akınlar yapıldı.

Timur'un yanından kaçan kardeşi Mustafa Çelebinin isyanı bastılırıldı. (Düzmece Mustafa)

------------------------------------------------------------

II. MURAT (1421-1451)

Bizansın desteklediği amcası Mustafa Çelebinin isyanını bastırdı.

Bizans Mustafa Çelebi'yi isyana kışkırttığı için İstanbul kuşatıldı.

Bazı Anadolu Türk Beyliklerinin egemenliğine son verdi.

Edirne- Segedin Antlaşması yapıldı.

Varna Savaşı (1444) ve II. Kosova Savaşı (1448) yapıldı.

------------------------------------------------------------

EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI (1444)

II. Murat Şehzade isyanlarını bastırdıktan sonra önce doğuda Karamanoğulları ile savaştı, onları yendi. Türklerin
Rumeli'deki ilerleyişlerini tehlikeli görerek birleşen Sırp ve Macarların üzerine yürüdü. Papadan da destek alan
haçlılara karşı başarılı olamadı. Haçlı ordusu Bulgaristan'a girdi. Sofya'yı ele geçirdi. Macarlar ile Osmanlılar
arasında Edirne-Segedin Antlaşması yapıldı (1444).

Bu antlaşmaya göre:

Osmanlılar ve Macarlar birbirleri ile 10 yıl savaşmayacaklardı.

Bulgaristan Osmanlı egemenliğini tanıyacaktı.

Eflak Osmanlılara vergi verecekti.

___________
Ana Sayfaya Dönmek için...
Ana Menu