Bölüm 5
Make your own free website on Tripod.com

SAVAŞLAR

___________

1 - SIRP SINDIĞI SAVAŞI (1364) :

Nedeni: Türkler'in Balkanlarda ilerlemeleri Balkan devletlerini korkuttu. Ilk kez Papa'nın önderliğinde Macarlar, Sırplar, Eflaklılar ve Bosnalılar Türkler'e karşı birleştiler. Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa 1.Murat'tan yardım isterken Hacı İl Bey komutasındaki öncü kuvvetler Haçlı ordusunu Sırp Sındığı denilen yerde bir gece baskını ile yendi.

Sonuç: Trakya'nın büyük bir bölümü Türk egemenliğine girdi.
Edirne 2. Başkent oldu


2 - ÇİRMEN SAVAŞI (1371)

Nedeni : Türkler'in Rumeli'deki ilerleyişini durdurmak. Savaş, çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Haçlı ordusu ile Türk ordusu arasında oldu.

Sonuç: Balkanların bir kısmı Osmanlı egemenliğine girdi.


3 - 1.KOSOVA SAVAŞI (1389) :

Nedeni : Balkanlardaki fetihlere devam edilierek Türkler'in Sofya, Manastır ve Niş şehirlerini almaları. Haçlılar Türkler'i Balkanlardan atmak istediler.

Taraflar: Osmanlı Devleti ve Sırp, Macar, Arnavut,Bulgarlar.

Anadolu Türk biliğini kurmayı başardı.

Ancak Ankara Savaşı’nda (1402) Yıldırım Bayyezit’in, Timur’a yenilmesi üzerine kurulan Anadolu Türk birliği bozuldu.

4 - Niğbolu Savaşı (1396):

Nedeni: Yıldırım Bayezit’in İstanbul’u almak için karadan ve denizden kuşatması üzerine Bizans İmparatorunun papa'dan yardım istemesi.

Hazırlıklar: Anadolu Hisarını yaptırdı. Bulgar Krallığına son verdi.

Taraflar: Osmanlı Devleti’nin orduları ile Macar kralının başkanlığında Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve diğer
Avrupa ülkelerinden gelen ordularla bir Haçlı ordusu oluşturuldu. Haşlılar Osmanlıların yeni aldığı Niğbolu kalesini kuşattılar. Yıldırım Bayezit İstanbul kuşatmasını kaldırarak Niğbolu’ya hareket etti. Savaş Niğbolu kalesi önlerinde oldu ve Türk ordusunun galibiyeti ile sonuçlandı.

Sonuçları: Türkleri Anadolu’dan çıkarmanın olanaksız olduğu anlaşıldı. Türkler balkanlara yerleşti.

5 - ANKARA SAVAŞI (1402):

Nedeni : Doğuda büyük bir imparatorluk kuran Timur’un Osmanlı Devleti’ni de egemenliğine almak istemesi.

Timur’un ortadan kaldırıdığı Karakoyunlu ve Celayirli devletlerinin hükümdarları kara Yusuf ve Ahmet Celayirli
Yıldırım Bayezit'e sığındı. Timur bu beyleri geri istedi.

Yıldırım Bayezit'in de topraklarını aldığı Anadolu Türk beyleri Timur'a sığınarak savaş kışkırtıcılığı yaptılar.

Timur Anadoluya girdi. Sivas'ı aldı. Yıldırım Bayezit de doğu Anadolu'ya sefere çıkarak Timur'un elinde bulunan
Erzincan'ı aldı.

Taraflar: Timur ve Yıldırım Bayezit

Timur, Yıldırım Bayezit'ten Anadolu beylerine topraklarının geri verilmesini ve Osmanlıların kendi egemenliğini
tanımasını istedi. Bu isteklerin kabulü için Anadolu'ya girdi. Iki ordu Ankara'nın Çubuk ovasında karşılaştı.

Sonuçları:

Yıldırım Bayezit yenildi ve esir düştü.

Anadolu Türk birliği bozuldu. Karaman, Germiyan, Aydın, Saruhan, Menteşe beylikleri tekrar kuruldu. Anadolu Türk
birliği bozuldu.

Balkanlardaki Türk ilerleyişi durdu.

İstanbul'un alınması gecikti.

Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi. Yıldırm Bayezit'in oğulları arasında taht mücadelesi başladı.


___________
Ana Sayfaya Dönmek için...
Ana Menu