Osmanli Devletinin Kurulusu
Make your own free website on Tripod.com
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUANADOLU'NUN DURUMU

Anadolunun üç tarafının denizlerle çevrili olması, ticaret yollarının üzerinde olması (ipek yolu- baharat yolu), ılıman iklime sahip olması ve göçebe Türkmenlerin yaşam biçimine uygun yayla ve otlakların olması Türkler’e yurt
olmasında etkilidir. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu Selçuklu Devleti Moğol egemenliğini kabul etmiş ve
siyasi birlik bozulmuştu.

Trabzon‘da Rum İmparatorluğu Marmara ve Trakya’da Bizans İmparatorluğu Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasıyla Anadolu da birbirleriyle mücadele eden beylikler kuruldu.

Anadoluda kurulan Türk beylikleri arasında liderlik savaşı vardı. Bu durumu anadolu halkı olumlu karşılamıyordu. Bu
beyliklerden Karamanoğulları, Candaroğulları, Germiyanoğulları Osmanlı'dan daha güçlüydü. Bu nedenle
Osmanlılar bu beyliklerle uğraşmıyorlardı. Bizans ile savaşmayı daha uygun buldular. Buna zorunlu idiler. Çünkü
Moğol saldırısından kaçan Oğuzlar batıda Osmanlı topraklarını sığınak yeri haline getirmişlerdi.BALKANLAR'IN DURUMU

Bizans imparatorluğunun gücü azalmıştı. İç karışıklıklar yüzünden başkent dışında savunmaları zayıflamıştı. Bizans valileri (Tekfur), halkı ağır vergilerle bıktırmıştı. Karadeniz kıyıları ve egedeki pekçok ada Ceneviz ve Venedik’lilerin elindeydi. Bizansın iç ve dış ticareti bunların kontrolündeydi. Balkanlarda ise küçük krallıklar ve prensliklerin egemenliği vardı .

Bunların en önemlileri ;

Bulgar Krallığı

Sırp Krallığı

Eflak Prensliği

Bosna Prensliği

Arnavutluk Prensliği idi.Bu devletler birbirleri ile mücadele ediyorlardı çünkü ;

Amaçları Balkanların tek hakimi olmaktı

Ayrıca aralarında ırk ve mezhep birliği yoktuSonuç : Osmanlıların Rumeli'ye ( balkanlara ) geçmeleri için ortam uygunlaşmıştı.

___________
Ana Sayfaya Dönmek için...
Ana Menu