Make your own free website on Tripod.com

Bu sayfa Özel Yüzyıl Işıl Okulları, Bilgi İşlem Eğitim Birimi tarafından hazırlanmıştır.

OSMANLILARIN I. MURAT DÖNEMİNDE ANADOLU'DA TOPRAK KAZANMA POLİTİKALARI

 

Kız alma (evlilik) yolu: Germiyanoğulları Beyliği'nden Kütahya, Emet, Tavşanlı çeyiz olarak alındı.

Para ile satın alma yolu: Hamitoğulları Beyliği'nden Isparta, Akşehir çevresi alındı.

Savaş yolu: Karamanoğulları Beyliği ile savaşıldı.


blink_line.gif (4535 bytes)

YILDIRIM BAYEZİT ( 1389-1402 )

Karamanoğulları Beyliği ile savaşıldı Akşehir ve Beyşehir alındı.

Saruhan, Menteşe ve Aydınoğulları Beyliklerine son verildi.

Candaroğulları Beyliği'nden Kastamonu ve Amasya alındı.

Kadı Burhanettin'in Hükümdarı olduğu Eretna Devleti ile savaş yapıldı. Önce Osmanlılar yenildi. Kadı Burhanettin ölünce Osmanlılar Sivas ve çevresini aldılar.

Niğbolu Savaşı yapıldı (1396).

Karamanoğuları Beyliği'ne son verildi. Konya alındı.

Malatya, Kayseri, Sivas alındı. Fırat Irmağı'na kadar gelindi.

ANADOLU TÜRK BİRLİĞİ SAĞLANDI (1399)


blink_line.gif (4535 bytes)

ANADOLU TÜRK BİRLİĞİ NE DEMEKTİR?

  
Bilindiği gibi Anadolu Selçuklu Devleti dağılınca Anadolu'nun çeşitli yerlerinde çeşitli Türk Beylikleri (12 tane) kuruldu. Bu beyliklerin her biri Anadolu'yu kendi egemenliklerine almak, Anadolu Türklerini kendi egemenliklerinde bir devlet çatısı altında birleştirmek istediler. Buna Anadolu Türk Birliği'nin oluşturulması diyoruz.

   Bu konuda önceleri Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları gibi beylikler daha şanslı görünüyordu.
  

   Ancak beyliklerin çoğu birbirleriyle savaştılar. Anadolu Türk halkı bunu istemiyordu. Osmanlılar ise daha çok Bizans ile savaşmayı uygun gördüler. Güçlendikten sonra Anadolu Türk birliğine yöneldiler.

blink_line.gif (4535 bytes)

ANADOLU TÜRK BİRLİĞİNE KATKIDA BULUNANLAR

Orhan Bey: Karesioğulları Beyliğini ortadan kaldırdı.

I. Murat: Çeşitli yollarla Anadolu'da toprak kazandı.

Yıldırım Bayezit (I. Bayezit) : Saruhan, Menteşe, Aydın, Candaroğulları ve Eretna Beyliklerini ortadan kaldırdı.

   Karamanoğulları Beyliğini de alarak Anadolu Türk Birliğini kurmayı başardı. Ancak Ankara Savaşı'nda (1402) Yıldırım Bayezit'in, Timur'a yenilmesi üzerine kurulan Anadolu Türk Birliği bozuldu.