Make your own free website on Tripod.com

II.KOSOVA SAVAŞI (1448)

Nedeni : Macarların Varna yenilgisinin öcünü almak istemeleri ve Türkleri Balkanlardan atmak isteği.

Taraflar : Macarların komutasındaki haçlı ordusu ile II. Murat'ın yönetiminde Osmanlı ordusu.

Savaşın oluşumu : İki ordu Kosova Ovasında karşılaştı. Savaş üç gün sürdü. Türk ordusu önemli bir galibiyet elde etti.


Sonuç :

Bu zafer Türklerin Balkanlara kesin olarak yerleşmesini sağladı.

Avrupa devletlerinin Türkleri Balkanlardan atma umutları kalmadı. Bir daha birleşerek Osmanlılara saldırmadılar.
Avrupa devletleri karadan Bizans'a yardım etme güçlerini yitirdi. Böylece İstanbul'un alınması kolaylaştı.


blink_line.gif (4535 bytes)

Haçlı Savaşı nedir ?

Türklerin Rumeli'ye (Trakya) ayak basmasından itibaren Balkanlarda yaşayan Hristiyan toplumlar Türkleri Balkanlardan atmak için Hirstiyanlığın birleştirici gücü ile biraraya gelerek Türkleri Balkanlardan atmak istediler. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yapılan bu savaşlara Haçlı Savaşları denir.


Bu savaşları şöyle sıralayabiliriz :

Sırp Sındığı Savaşı (1364) I. Murat

Çirmen Savaşı (1371) I. Murat

I. Kosova Savaşı (1389) I. Murat

Nigbolu Savaşı (1396) Yıldırım Bayezit (I.Bayezit)

Varna Savaşı (1444) II. Murat

II. Kosova Savaşı (1448) II. Murat


II. Kosova savaşından sonra Türkleri Avrupa'dan atamayacaklarını anlayan Avrupalılar uzun süre (2 yüzyıl) Türkleri Avrupadan atmak için bir araya gelemediler. Ancak 17.yy'ın ikinci yarısında Osmanlıların II. Viyana kuşatması bozgunu Avrupalıları tekrar Türkleri Avrupa'dan atmak için birleştirdi.

blink_line.gif (4535 bytes)

Savaşları dönemlere göre, neden ve sonuçlarını gösteren

button_cizelge.gif (2426 bytes)

blink_line.gif (4535 bytes)