Make your own free website on Tripod.com

Bu sayfa Özel Yüzyıl Işıl Okulları, Bilgi İşlem Eğitim Birimi tarafından hazırlanmıştır.

SAVAŞLAR

SIRP SINDIĞI SAVAŞI (1364)

Nedeni:  Türkler'in Balkanlarda ilerlemeleri Balkan devletlerini korkuttu. İlk kez Papa'nın önderliğinde Macarlar, Sırplar, Eflaklılar ve Bosnalılar Türkler'e karşı birleştiler. Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa 1.Murat'tan yardım isterken Hacı İl Bey komutasındaki öncü kuvvetler Haçlı ordusunu Sırp Sındığı denilen yerde bir gece baskını ile yendi.

Sonuç:

Trakya'nın büyük bir bölümü Türk egemenliğine girdi.

Edirne 2. Başkent oldu

blink_line.gif (4535 bytes)

ÇİRMEN SAVAŞI (1371)

Nedeni : Türkler'in Rumeli'deki ilerleyişini durdurmak. Savaş; çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Haçlı ordusu ile Türk ordusu arasında oldu.

Sonuç: Balkanların bir kısmı Osmanlı egemenliğine girdi.


blink_line.gif (4535 bytes)
1.KOSOVA SAVAŞI (1389)

Nedeni : Balkanlardaki fetihlere devam edilerek Türkler'in Sofya, Manastır ve Niş şehirlerini almaları. Haçlılar Türkler'i Balkanlardan atmak istediler.

Taraflar: Osmanlı Devleti ve Sırp, Macar, Arnavut, Bulgarlar.

Anadolu Türk birliğini kurmayı başardı.

Ancak Ankara Savaşında (1402) Yıldırım Bayyezit’in, Timur’a yenilmesi üzerine kurulan Anadolu Türk birliği bozuldu.

 

blink_line.gif (4535 bytes)


NİĞBOLU SAVAŞI (1396)

Nedeni: Yıldırım Bayezit’in İstanbul’u almak için karadan ve denizden kuşatması üzerine Bizans İmparatorunun Papa'dan yardım istemesi.

Hazırlıklar: Anadolu Hisarını yaptırdı. Bulgar Krallığına son verdi.

Taraflar: Osmanlı Devleti’nin orduları ile Macar kralının başkanlığında Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen ordularla bir Haçlı ordusu oluşturuldu. Haçlı'lar Osmanlı'ların yeni aldığı Niğbolu kalesini kuşattılar. Yıldırım Bayezit İstanbul kuşatmasını kaldırarak Niğbolu’ya hareket etti. Savaş Niğbolu kalesi önlerinde oldu ve Türk ordusunun galibiyeti ile sonuçlandı.

Sonuçları: Türkleri Anadolu’dan çıkarmanın olanaksız olduğu anlaşıldı. Türkler balkanlara yerleşti.

blink_line.gif (4535 bytes)

ANKARA SAVAŞI (1402)

Nedeni : Doğuda büyük bir imparatorluk kuran Timur’un Osmanlı Devleti'ni de egemenliğine almak istemesi.

Timur’un ortadan kaldırıdığı Karakoyunlu ve Celayirli devletlerinin hükümdarları Kara Yusuf ve Ahmet Celayirli Yıldırım Bayezit'e sığındı. Timur bu beyleri geri istedi.

Yıldırım Bayezit'in de topraklarını aldığı Anadolu Türk beyleri Timur'a sığınarak savaş kışkırtıcılığı yaptılar.

Timur Anadolu'ya girdi. Sivas'ı aldı. Yıldırım Bayezit de doğu Anadolu'ya sefere çıkarak Timur'un elinde bulunan Erzincan'ı aldı.

Taraflar: Timur ve Yıldırım Bayezit

Timur, Yıldırım Bayezit'ten Anadolu beylerine topraklarının geri verilmesini ve Osmanlıların kendi egemenliğini tanımasını istedi. Bu isteklerin kabulü için Anadolu'ya girdi. İki ordu Ankara'nın Çubuk ovasında karşılaştı.

Sonuçları:

Yıldırım Bayezit yenildi ve esir düştü.

Anadolu Türk birliği bozuldu. Karaman, Germiyan, Aydın, Saruhan, Menteşe beylikleri tekrar kuruldu.

Balkanlardaki Türk ilerleyişi durdu.

İstanbul'un alınması gecikti.

Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi. Yıldırm Bayezit'in oğulları arasında taht mücadelesi başladı.