Make your own free website on Tripod.com

Bu sayfa Özel Yüzyıl Işıl Okulları, Bilgi İşlem Eğitim Birimi tarafından hazırlanmıştır.

KAYILARIN ANADOLUYA GELİŞİ VE YERLEŞMESİ

 

Türkler 26 Ağustos 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşından sonra kısa zamanda Anadolu’ya yerleştiler.

Bu zaferden sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk devleti Anadolu Selçuklu Devleti’dir. (1071)

      Anadolu Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Anadolu’ya gelen Türkmenleri sınır boylarına yerleştirdiler. Bu yörelere
adı verildi. Anadolu Selçuklu Devleti zayıfladıktan sonra uç beyleri bağımsız beylikler kurdular. İki yüzyıl süren
Anadolu Selçuklu Devleti döneminde uçlardaki Türkmenler önemli görevler üstlendiler.

 

blink_line.gif (4535 bytes)

 

Uçlarda yaşayan Türkler’in görevleri :

Sınır boylarından gelecek saldırılara karşı ülkenin ve devletin güvenliğini sağlamak.

Komşu ülkelere akınlar yapmak ve fetihlerde bulunmak.

Bu sayede uç beyleri Anadolu’nun Türkleşmesine ve Bizans’tan toprak kazanmasına yardımcı oldular.

SONUÇ :

Anadolu hızla Türkleşti.

Asya’dan gelen Türkler’e yurt sağlandı.

Bu uç beyliklerden biri Osmanlı Beyliği idi.

 

blink_line.gif (4535 bytes)


      Osmanlılar Oğuz Türkleri’nin BOZOK kolunun KAYI boyundandır. Kayılar diğer Oğuz Türkleri ile birlikte Anadolu’ya geldiler. 1.Alaeddin Keykubat döneminde beyleri Ertuğrul Gazi yönetiminde Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştiler. Daha sonra Batıya doğru hareket ederek Bizans’tan aldıkları SÖĞÜT ve DOMANİǒi kendilerine yurt edindiler.

     Söğüt ve Domaniç'in alınmasından sonra Anadolu Selçuklu sultanları buraların yönetimini Ertuğrul Gazi'
ye bıraktı. Ertuğrul Gazi dışişlerinde Selçuklu sultanlığına bağlıydı.