Make your own free website on Tripod.com

Bu sayfa Özel Yüzyıl Işıl Okulları, Bilgi İşlem Eğitim Birimi tarafından hazırlanmıştır.

OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU

 

ANADOLU'NUN DURUMU


Anadolu'nun üç tarafının denizlerle çevrili ve ticaret yollarının üzerinde olması (ipek yolu- baharat yolu), ılıman iklime sahip olması ve göçebe Türkmenlerin yaşam biçimine uygun yayla ve otlakların olması Türkler’e yurt olmasında etkilidir. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu Selçuklu Devleti Moğol egemenliğini kabul etmiş ve siyasi birlik bozulmuştu.

Trabzon'da Rum İmparatorluğu Marmara ve Trakya'da Bizans İmparatorluğu Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasıyla Anadolu'da birbirleriyle mücadele eden beylikler kuruldu.

Anadolu'da kurulan Türk beylikleri arasında liderlik savaşı vardı. Bu durumu anadolu halkı olumlu karşılamıyordu. Bu beyliklerden Karamanoğulları, Candaroğulları, Germiyanoğulları Osmanlı'dan daha güçlüydü. Bu nedenle
Osmanlılar bu beyliklerle uğraşmıyorlardı. Bizans ile savaşmayı daha uygun buldular. Buna zorunlu idiler. Çünkü Moğol saldırısından kaçan Oğuzlar batıda Osmanlı topraklarını sığınak yeri haline getirmişlerdi.BALKANLAR'IN DURUMU

Bizans imparatorluğunun gücü azalmıştı. İç karışıklıklar yüzünden başkent dışında savunmaları zayıflamıştı. Bizans valileri (Tekfur), halkı ağır vergilerle bıktırmıştı. Karadeniz kıyıları ve Ege'deki pek çok ada Ceneviz ve Venedik’lilerin elindeydi. Bizans'ın iç ve dış ticareti bunların kontrolündeydi. Balkanlar'da ise küçük krallıklar ve prensliklerin egemenliği vardı.

Bunların en önemlileri ;

Bulgar Krallığı

Sırp Krallığı

Eflak Prensliği

Bosna Prensliği

Arnavutluk Prensliği idi.Bu devletler birbirleri ile mücadele ediyorlardı
çünkü ;

Amaçları Balkanların tek hakimi olmaktı

Ayrıca aralarında ırk ve mezhep birliği yoktuSonuç : Osmanlıların Rumeli'ye ( balkanlara ) geçmeleri için ortam uygunlaşmıştı.